Ostuinfo

 1. Üldtingimused
  1. Käesolevad ostu- ja tagastustingimused (“Tingimused”) on kohaldatavad kõikidele õigussuhetele, pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset interneti-kauplusest www.raufilter.ee (“E-pood”) kaupa (“Toode/Tooted”) ostva isiku (“Ostja”) ja e-poe omaniku Abestar OÜ, registrikoodiga 12971542, KM Reg nr: EE101947596, aadressiga Talve tee 34, Üksnurme küla, Saku vald, Harjumaa, 75513
  2. Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja Müüja poolt kehtestatud litsentsitingimused.
  3. Müüjal on õigus igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel www.rauafilter.ee ja need jõustuvad koheselt alates avaldamisest. Käesolevat veebilehte kasutades ja E-poe vahendusel tellimust esitades kinnitab Ostja, et on Tingimustega nõustunud.
 2. Hinnad
  1. Kõik hinnad on välja toodud Eurodes ja sisaldavad käibemaksu (20%). Toodete eest on võimalik tasuda kasutades järgnevaid makseviise:
   1. Tasumine ülekandega tellimuse kinnituse ja arve alusel;
   2. Tasumine sularahas, kaubale järgi tulles.
  2. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.rauafilter.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
  3. Kui Ostja on tellimuse esitanud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldub Ostjale hind, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.
 3. Ostu sooritamine e-poest
  1. Ostjal on võimalik valida E-poest sobivad Tooted või Toode ning lisada see/need ostukorvi.
  2. Kui kõik soovitud tooted on ostukorvis, on Ostjal võimalik vajutada nuppu „Mine kassasse“ (ostukorvi allosas) või paremal nähtaval ostukorvi all olevat nuppu “Kassa”
  3. Ostja on kohustatud veenduma, et ostukorvi sisu ning kogused on korrektsed (sooduskoodi olemasolul tuleb lisada see vastavasse lahtrisse “Kupongi kood” ning kinnitada see vajutades nupule “Kasuta kupongi”) enne nupu „Mine kassase“ või “Kassa” vajutamist.
  4. Seejärel tuleb täita kohustuslikud väljad ning valida sobiv tarneviis “Saadetis” lõigus. Peale sobiva tarneviisi valimist tuleb Ostjal valida makseviis. (Enne „esita tellimus“ nupu vajutamist on soovi korral võimalik Ostjal muuta nii oma andmeid, makseviisi ja tarneviisi).
  5. Järgnevalt saab Ostja tellimuse eest tasuda enese poolt valitud makseviisiga. Edukalt sooritatud tellimuse kohta saabub kinnitus nii Ostja e-mailile kui ka Rauafilter lehe ekraanile.
  6. Tellimus täidetakse vastavalt valitud tarne- ja makseviisile, kas summa laekumisel Abestar OÜ A/A’le või kokkulepitud ajal kaubale järgi tulles .
  7. Leping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud hetkest, mil makse ostetud Toote eest jõuab Müüja arveldusarvele.
  8. Müüja jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse siis teavitatakse Ostjat sellest e-posti teel ja Ostjale tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädala jooksul alates Toote tellimisest.
  9. Müüjal on õigus kohandada E-poest nähtuvat tootepakkumust, seega ei ole Müüja kohustatud jätkama mõne või kõigi E-poes saadaolevate Toodete müügiks pakkumist.
 4. Isikuandmete kasutamine ja kaitse
  1. Ostja annab nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud andmed säilitatakse Müüja poolt, eesmärgiga täita Ostja esitatud Toote tellimus ning arendada Müüja poolt Ostjale pakutavaid Tooteid.
  2. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta ning Ostja nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis, Ostja registrikood ja käibemaksukohuslase number.
  3. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Müüja ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.
  4. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed Müüja andmebaasist.
  5. Müüja võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil.
 5. Toote tagastamine
  1. Ostjal on õigus Toode tagastada 14 päeva jooksul, alates Toote ostmisest. Tagastamisõigus kehtib vaid juhul kui toodet ei ole kasutatud, toode on täiskomplektsuses (s.h tootepakend on terve) ning ei ole eemaldatud vaakumkilesid moodulitel, millel see on hügieeninõuetest ja säilitustingimustest tulenevalt ümber.
  2. Avaldus Toote tagastamiseks tuleb edastada Müüja e-maili aadressile
  3. Müüja tagastab Toote maksumuse Ostja arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädala jooksul alates Toote tagastamisest.
 6. Vastutus ja vääramatu jõud
  1. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.
  2. Müüja igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.
  3. Müüja ei vastuta tootest põhjustatud kahjude eest, kui toode ei ole paigaldatud juhendis toodud tingimustel ning seal toodud nõuete kohaselt.
 7. Kohaldatav õigus
  1. Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
  2. Kõik vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on Ostjal õigus pöörduda Harju Maakohtusse.